Ειδικά μαθήματα προφορικού λόγου

Μετά από πολυετή μελέτη οι καθηγητές του learngerman.gr ξέρουν ποιές είναι οι ανάγκες των μαθητών και με βάση αυτών των αποτελεσμάτων έχουμε δημιουργήσει μια καινούρια μέθοδο μαθημάτων προφορικού λόγου. Επειδή πολλές φορές χριάζονται οι μαθητές μόνο την γνώση και ευχαίρια του προφορικού λόγου και όχι τόσο του γραπτού λόγου, έχουμε φτιάξει μαθήματα προφορικού λόγου στον όποιο δεν θα χρειαστεί κάποιος να μελετήσει και να μάθει την γραμματική, τους κανόνες και των εξαιρέσεων αυτόν, αλλά θα μάθει να μιλάει κατευθείαν την γερμανική γλωσσά σωστά.

Ακόμα αν έχετε πάρει κάποιο πτυχίο στα γερμανικά, αλλά θέλετε να φρεσκάρετε τα προφορικά σας, επειδή εντοπίσατε κάποια δυσκολία στα προφορικά, είστε στο σωστό μέρος στο learngerman.gr.

Mε τα ειδικά μαθήματα προφορικού λόγου ο μαθητης:

Μπορεί να συνεννοηθεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις. Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ., για τον τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγματα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα (π.χ., απλές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, στενό περιβάλλον, διασκέδαση, ταξίδια, ιατρική περίθαλψη, αθλητισμός, διακοπές, δημόσιες υπηρεσίες, διατροφή, εργασία και άλλα).

Μπορεί να επικοινωνεί με απλά λόγια.

Για να φθάσετε σ’ αυτό το επίπεδο χρειάζεσθε –ανάλογα με τις γνώσεις σας και τον τρόπο εκμάθησης- 140 μέχρι 300 διδακτικές ώρες των 45 λεπτών.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό παραχωρείται από τον καθηγητή του learngerman.gr.